Obres EN CURS

Projecte de dues cases al C. Pare Font de Terrassa
Projecte de set cases al carrer Montserrat de Sabadell
Projecte de cuatre cases al Carrer Mina de Castellar del Vallès
Projecte al Carrer Arquímedes de Terrassa
Projecte Carrer Sant Quirze de Terrassa
Projecte Carrer Serrano de Terrassa
Projecte de tres cases al Carrer Roger de Llúria de Terrassa
Projecte Tres Cases al Carrer Margenat de Sabadell
Antonius Pius Terrassa